Home / Lifestyle / Historie
Vydejte se na cestu zpět v čase do jednoho z nejkrásnějších středověkých měst. Český Krumlov má pestrou minulost sahající až do 11. století. Projděte se po Plášťovém mostě postaveném v roce 1767 podle pravidel středověkého opevnění. Nabízí nejkrásnější pohled na historické centrum Českého Krumlova. Mnoho vlivných českých rodů mělo to štěstí, že Český Krumlov kdysi nazývaly svým domovem. Například Schwarzenbergové, Rožmberkové, páni z Krumlova nebo Vítkovci.

Při procházce si všimněte krásných detailů tzv. latránských domů. Slovo "latrán" pochází z latiny a znamená podhradí, což vystihuje vztah této části města k zámku a městu samotnému. Krásu města vyzdvihují okolní vysoké skalní útvary a příkopy vybudované již ve středověku pro obranné účely. Krumlov býval i významným administrativním centrem a bodem obchodu, zejména s vínem.