1172
Schwarzenbergové

První zmínka o Schwarzenbercích pochází z roku 1172. Jedná se o bavorský šlechtický rod, který pocházel ze Seinsheimu, středofríského města. Měli tituly jako knížata ve Svaté říši římské nebo vévodové v Českém království. Schwarzenbergové jsou jedním z nejvýznamnějších evropských šlechtických rodů. Sehráli významnou roli v českých, německých a rakouských dějinách.

1240
Zámek Český Krumlov

Státní hrad Český Krumlov je druhým největším hradním a zámeckým komplexem v České republice a patří k nejvýznamnějším památkám ve střední Evropě. V roce 1989 byl areál zámku vyhlášen národní kulturní památkou v 1992 byl celý historický komplex zapsán do Seznamu památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

1250
Páni z Krumlova

Původní gotický hrad v Českém Krumlově založili páni z Krumlova někdy před rokem 1250. Představovali větev mocného rodu Vítkovců s pětilistou růží ve znaku. Český šlechtický rod pánů z Krumlova vznikl jako jedna z větví rodu Vítkovců. Za zakladatele tohoto rodu je považován Vítek II. syn Vítka z Prčice. Na Českokrumlovsku založili spojenečtí Rožmberkové řadu hradů.

1309
Kostel sv. Víta

Kostel sv. Víta se pyšní svou nejdelší historií ze všech krumlovských svatostánků a je vedle zámku druhou architektonickou dominantou města. Kostel byl založen v roce 1309 prvním českobudějovickým biskupem Janem z Chlumčan. Dnešní kostel vznikl přestavbou kostela staršího postaveného Petrem z Rožmberka.

14. století
Rožmberkové

Rožmberkové vlastnili Český Krumlov po tři století, takže se významně zapsali do historie města i zámku. Petr I. z Rožmberka významně ovlivnil náboženský život města v první polovině 14. století. Zasloužil se o vybudování hradní kaple neboli kostela svatého Jošta a z jeho odkazu byl v roce 1350 založen minoritský klášter.

14. století
Klášter minoritů

Klášter minoritů zvaný Klášter řádu Křižovníků, klášter plný umění ze 14. století. Byl založen roku 1350 Petrem I. z Rožmberka a jeho manželkou Kateřinou jako společný klášter minoritů a klarisek.

1334
Kostel svatého Jošta

Bývalý kostel a špitál svatého Jošta je původně gotická stavba, později byl kostel renesančně a barokně přestavěn. Kostel pochází ze 14. století. Budova se nachází v městské části Latrán, na levém břehu řeky Vltavy a je zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. V současné době má tři podlaží, k přepatrování došlo na sklonku 18. století, krátce po zrušení kostela.

1767
Plášťový most

Plášťový most je součástí zámku Český Krumlov a jeho vzhled je tak velkolepý, že je považován za samostatnou atrakci města. Most se tyčí nad hlubokou roklí. Má pět stupňů a spojuje čtyři hlavní nádvoří hradu a páté nádvoří, které se nachází na nedaleké skále.

15. století
Zámecká věž

Zámecká věž je malým hradem v České republice, který se také nazývá Český Krumlov. V Českém Krumlově je známá jako severní bašta a čarodějnická věž. Nacisté ji rovněž využívali jako vězení.

1564
Latranský dům

Latránský dům je krásný renesanční dům v historickém centru Českého Krumlova. Byl postaven v roce 1564 podle závěti kupce Hanuše Latrána a jeho manželky Barbory. Jedná se o jednopatrový dům s kamenným ostěním, kterému dominuje volutový štít a štukové římsy.

17th century
Eggenbergové

Rod Eggenbergů byl jedním z nejvýznamnějších šlechtických rodů v rakouských a českých zemích. Do Čech přišli ze Štýrska během 30 leté války v 17. století. Vždyť Eggenbergové vládli nejen Českému Krumlovu a celému jeho obrovskému panství. Byl to jeden z mála šlechtických rodů, které se usadily na území Českého království.

17. století
Zámecká zahrada

Barokní zahrada byla založena v 17. století a nachází se na kopci. Hlavní část zahrady je dokonale udržovaná s krásnými květinovými vzory vyrytými do trávy a druhá část je ponechána trochu divočejší. Zámecká zahrada má rozlohu téměř 11 hektarů, což odpovídá 11 fotbalovým hřištím.

17. století
Náměstí svornosti

Na nádvoří náměstí Svornosti se nachází monumentální socha Panny Marie s Kristem v náručí. Toto místo je známé jako "Rynošská bašta", která se stala místem setkávání místních obyvatel i návštěvníků.

1793-1794.
Kaskádová fontána

Kaskádovitá fontána je typická sochami vodních božstev, zábradlím, vázami a alegoriemi čtyř ročních období. Fontánu najdete na svahu, který tvoří hranici mezi horní a dolní částí zahrady.

18. století
Jelení zahrada

Místní název Jelení zahrada je poprvé doložen v 18. století. Již tehdy byla v původním plánu funkce zahrady herní park. Nyní ji místní obyvatelé nazývají "Jelenka", rozkládá se na sedmi hektarech a nachází se na severním úpatí hradních svahů. V centrální části najdete parkoviště nebo restauraci.

1909
Synanoga in Český Krumlov

Synanoga byla postavena v novorománském slohu se secesními prvky v roce 1909. Byla to první budova v Rakousku-Uhersku, u níž byla použita železobetonová konstrukce. Synanogu nechala postavit židovská obec na západním vrcholu kopce Plesivec a plány budovy navrhl pražský architekt působící ve Vídni Victor Kafka.